کلمات خود را وارد کنید

اعزام نظافتچی به سراسر تهران

شعبه مرکزی : 02126327646

شعبه کل شرق : 02177584611

شعبه انقلاب و ولیعصر : 02166120487

شعبه شمال : 02122913610

شعبه غرب : 02144299482

شعبه شهرک غرب : 02188196956

شعبه پیروزی : 02133331972

درباره نظافت افق

هرآنچه که باید از ما بدانید

نظافت منزل

نظافت منزل شما به صورت روزانه و فصلی به بهترین نحو

نظافت محل کار

نظافت محل کار شما در صورت نیاز، شستشوی کامل دفتر اداری

شستشوی فرش و موکت

شستشوی فرش و موکت شما در محل زندگی شما و خارج از آن